ethical.blue Magazine

// Cybersecurity clarified.

⛐ Car Driver: Driving simulator in a controlled loss of traction (drift)


[EN] 🚫 Drifting is a type of maneuver where the car driver intentionally causes loss of traction. Notice that drifting on public roads is very dangerous and should be performed in a controlled environment.
[PL] 🚫 Drifting to rodzaj manewru, w którym kierowca samochodu celowo powoduje utratę przyczepności. Zwróćmy uwagę, że driftowanie po drogach publicznych jest bardzo niebezpieczne i powinno być wykonywane w kontrolowanym środowisku.

Enjoy safe drifting on your smartphone, tablet, notebook and TV!

Download from Google Play and Microsoft Store