ethical.blue Magazine

// Cybersecurity clarified.

Wdrożenie aplikacji Collector na serwer internetowy

10.03.2022   Dawid Farbaniec
...
Program Collector to rozwiązanie w ASP.NET Core Blazor wspomagające operacje symulacji phishing i innych testów penetracyjnych.

Wymagania dot. hostingu

Collector to aplikacja ASP.NET Core Blazor dla .NET 6.0.

Budowanie rozwiązania za pomocą Microsoft Visual Studio

Otwórz rozwiązanie w środowisku Microsoft Visual Studio.


Usuń demonstracyjną bazę danych i folder Migrations.


Otwórz Package Manager Console.


Wpisz add-migration Initial w Package Manager Console i wciśnij Enter.


Wpisz update-database w Package Manager Console i wciśnij Enter.


Kliknij Debug » Start Debugging, aby uruchomić aplikację lokalnie.


Otwórz link Click here to create an account »


Utwórz konto administratora systemu Collector z mocnym hasłem.


Kliknij Build » Publish, aby opublikować rozwiązanie w lokalnym folderze.Projekt został opublikowany w folderze lokalnym.


Wdrożenie aplikacji Collector na serwer

Przykładowy samouczek jest dla hostingu https://www.webwiz.net/.

Utwórz konto hostingowe.Jest tutaj dostępny 30 dniowy okres próbny.


Oczekuj na wiadomość potwierdzającą.Przejdź do panelu kontrolnego hostingu.


Kliknij Add Domain link.


Można użyć istniejących domen lub kupić nowe.
Czas zainstalować darmowy certyfikat SSL/TLS.Witryna odpowiada.


Utwórz konto FTP na pliki aplikacji Collector.Zaloguj się na utworzone konto FTP np. wpisując adres serwera w folderze Windows.Skopiuj opublikowane wcześniej pliki lokalne na serwer.Włącz prawa do zapisu (Write permissions) w panelu hostingowym.Program Collector jest gotowy i online.

Wykaz literatury

https://ethical.blue/download/Collector-ASP-NET-Blazor.zip [access: 2022-09-24]
https://github.com/ethicalblue/Collector [access: 2022-03-10]