ethical.blue Magazine

// Cybersecurity clarified.

✨ ByteZ: Premium Roguelike/ASCII Game for Android and Windows

ByteZ Bestiariusz

What's going on? o_O
Roguelikes are games similar to Rogue (1984). Rogue is legendary text-based dungeon crawler. This game spawned a lot of roguelikes and other ASCII-based games. ...and I've got crazy about this game genre.

Bestiariusz w języku polskim w formacie *.pdf dostępny jest tutaj:

[PL] bytez-roguelike-bestiary-dark.pdf »
[PL] bytez-roguelike-bestiary-light.pdf »

Bestiary as *.pdf document is not available in English, but in-game Bestiary is English and Polish (both).

ASCII World Legend

Legenda świata tekstowego
@ - Hero (bohater)
# - Stone/Wall (kamień)
. - Ground (podłoże)
% - Food (jedzenie)
! - Potion (napój)
/ - Weapon (broń)
] - Armor (pancerz)
@ - Creature (stworzenie)
0..9 - Creature (stworzenie)
a..z - Creature (stworzenie)
A..Z - Creature (stworzenie)


Looking for The Artifact? ...without any weapon? Take this chainsaw. Chainsaw perfectly defeats even magic.
Archivist
Kolejny poszukiwacz Artefaktu? Nie masz broni? Weź moją piłę łańcuchową. Piła łańcuchowa doskonale pokonuje nawet magię.
Pracownik archiwum

Download from Google Play and Microsoft Store