ethical.blue Magazine

// Cybersecurity clarified.
https://ethical.blue/privacy/games

What's going on? o_O
Roguelikes are games similar to Rogue (1984). Rogue is legendary text-based dungeon crawler. This game spawned a lot of roguelikes and other ASCII-based games. ...and I've got crazy about this game genre.

ByteZ is compatible with new Android, but also optimized to old and low budget devices. Smoke tests on physical, real device confirmed that game executes smoothly even on Android 7 with operating memory capacity equal to 1,9 GB RAM. It is also worth noting that the game can be played on Android TV, as the game controller is fully compatible with the D-pad.

ByteZ jest kompatybilny z nowym Androidem, ale jest także zoptymalizowany pod kątem starych i niskobudżetowych urządzeń. Smoke testy (próba dymu) na fizycznym, rzeczywistym urządzeniu potwierdziły, że gra działa płynnie nawet na systemie Android 7 z pamięcią operacyjną równą 1,9 GB RAM. Warto też dodać, że w grę można zagrać na Android TV, gdyż sterowanie jest w pełni kompatybilne z pilotem typu D-pad.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Najczęściej zadawane pytania
What does game title (ByteZ) mean?
Co oznacza tytuł gry?
Game title ByteZ (Byte Zee) means a computer byte infected with zombie virus (Z means Zombie).
Nazwa gry ByteZ oznacza komputerowy bajt (ang. byte) zainfekowany wirusem zombie (Z oznacza Zombie).

ASCII World Legend

Legenda świata tekstowego
@ - Hero (bohater)
# - Stone/Wall (kamień)
. - Ground (podłoże)
% - Food (jedzenie)
! - Potion (napój)
/ - Weapon (broń)
] - Armor (pancerz)
@ - Creature (stworzenie)
0..9 - Creature (stworzenie)
a..z - Creature (stworzenie)
A..Z - Creature (stworzenie)


Looking for The Artifact? ...without any weapon? Take this chainsaw. Chainsaw perfectly defeats even magic.
Archivist
Kolejny poszukiwacz Artefaktu? Nie masz broni? Weź moją piłę łańcuchową. Piła łańcuchowa doskonale pokonuje nawet magię.
Pracownik archiwum

Download for Android and Windows