ethical.blue Magazine

// Cybersecurity clarified.

✨ ByteZ: Premium Roguelike/ASCII Game for Android and Windows

What's going on? o_O
Roguelikes are games similar to Rogue (1984). Rogue is legendary text-based dungeon crawler. This game spawned a lot of roguelikes and other ASCII-based games.

ByteZ (Roguelike) is everywhere!

Download from Google Play and Microsoft Store

ASCII maps legend

@ - Hero (Bohater)
# - Stone/Wall (Kamień/Ściana)
> - Go To Next Level (Przejście)
. - Ground (Podłoże)
& - Tree (Drzewo)
~ - Water/Swamps (Woda/Bagna)
Y - Cactus (Kaktus)
^ - Mountain (Góra)
! - Potion (Napój)
% - Food (Jedzenie)
$ - Money (Pieniądze)
/ - Weapon (Broń)
? - Anomaly/Special (Anomalia/Specjalne)
@ - Entities (Jednostki)
0..9 - Entities (Jednostki)
a..z - Entities (Jednostki)
A..Z - Entities (Jednostki)


"You are all going to die in these procedurally generated lands. You're looking for an artifact without knowing if it exists, but good luck!"
Sally (Artificial Intelligence)
„Wszyscy zginiecie w tych proceduralnie generowanych krainach. Szukacie artefaktu, nawet nie wiedząc, czy on istnieje, ale powodzenia!”
Sally (Sztuczna inteligencja)