ethical.blue Magazine

// Cybersecurity clarified.

Oblicz hash próbki malware za pomocą PowerShell

13.04.2022   Dawid Farbaniec
...

Pomysł haszowania próbek złośliwego oprogramowania

Funkcja skrótu podaje wartość o stałym rozmiarze z dostarczonych przykładowych danych (pliku) złośliwego oprogramowania. Analitycy bezpieczeństwa mogą korzystać z tych funkcji, aby łatwo porównać, czy próbki danego złośliwego oprogramowania są takie same. Dzięki temu można sprawdzić, czy ktoś już przeanalizował daną próbkę. Najprostszym przykładem jest skopiowanie i wklejenie wartości skrótu do wyszukiwarek takich jak Google lub Bing (lub DuckDuckGo) i wyszukanie istniejących raportów o wybranej próbce złośliwego oprogramowania. Zwróć uwagę na bardzo prostą definicję, o której należy pamiętać, jeśli ktoś zapyta nas o funkcje skrótu: Najmniejsza zmiana dowolnej wartości bajtu w próbce złośliwego oprogramowania powoduje dużą zmianę obliczonej wartości skrótu.

hashcalc.ps1 (PowerShell Script)

$filepath = "C:\Users\x\Desktop\sample.bin";

$md5 = Get-FileHash $filepath -Algorithm MD5 | Select -ExpandProperty "Hash";
$sha1 = Get-FileHash $filepath -Algorithm SHA1 | Select -ExpandProperty "Hash";
$sha256 = Get-FileHash $filepath -Algorithm SHA256 | Select -ExpandProperty "Hash";
$sha384 = Get-FileHash $filepath -Algorithm SHA384 | Select -ExpandProperty "Hash";
$sha512 = Get-FileHash $filepath -Algorithm SHA512 | Select -ExpandProperty "Hash";
$filename = [System.IO.Path]::GetFileName($filepath);
Write-Host "Calculating hashes... ($filename)";
Write-Host "SHA-256:";
Write-Host "$sha256";
Write-Host "SHA-384:";
Write-Host "$sha384";
Write-Host "SHA-512:";
Write-Host "$sha512";
Write-Host "Calculating deprecated hashes...";
Write-Host "MD5:";
Write-Host "$md5";
Write-Host "SHA-1:";
Write-Host "$sha1";
Write-Host "The algorithms MD5 and SHA-1 are no longer considered secure. These algorithms should only be used for simple modification checks and should not be used to create hash values used for tampering checks.";

Włącz uruchamianie skryptu PowerShell

Podczas próby wykonania skryptu kalkulatora skrótów można napotkać następujący błąd:
PS C:\Users\iamda> C:\Users\iamda\Desktop\hashcalc.ps1

C:\Users\iamda\Desktop\hashcalc.ps1 : File C:\Users\iamda\Desktop\hashcalc.ps1 cannot be loaded because running scripts
is disabled on this system. For more information, see about_Execution_Policies at https:/go.microsoft.com/fwlink/?Link
ID=135170.
At line:1 char:1
+ C:\Users\iamda\Desktop\hashcalc.ps1
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
    + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess

Uruchamianie skryptu można włączyć za pomocą:
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Users\iamda\Desktop\hashcalc.ps1

Zauważ, że zmiana zasad wykonywania dla jednego skryptu jest bezpieczniejsza niż włączenie ich globalnie.

Udane wykonanie wygląda tak:
Calculating hashes...

SHA-256:
59DDCD5E4973B1139688B4596BB822E5C45615DDFF7A81B2096D72F13CFE716F
SHA-384:
12918DB32C8BD015666C49104813C321653CF4B194B16A9A092D6E2E010741A223D0E76746CE836E0FA80FC7F9598CDD
SHA-512:
EFBA2CAED23811875FB420AA1E60AFC2D4E828C991140B461194A7EFCDC55369421E869053323499E1DA9FAF99052E3D0389958CDB240B6AD70723BD7B42FC08
Calculating deprecated hashes...
MD5:
89ADE3F73E7C74D70C9FAC0807E43620
SHA-1:
0B7AE236BF066D8B0E696A5EB51C7448A7CEAD85
The algorithms MD5 and SHA-1 are no longer considered secure. These algorithms should only be used for simple modification checks and should not be used to create hash values used for tampering checks.Kilka słów podsumowania

Zastanawiając się, który kalkulator skrótów wybrać w przyszłości, pamiętaj, że sumę kontrolną można obliczyć za pomocą PowerShell, który jest wbudowany w system operacyjny Windows.

Wykaz literatury

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.utility/get-filehash [access: 2022-04-13]