ethical.blue Magazine

// Cybersecurity clarified.

Podświetlanie składni MASM x64 w Visual Studio (robocze)

...
Visual Studio Extension // // Dawid Farbaniec
Ostatnia modyfikacja:

Magazyn ethical.blue ma dobre wieści dla wszystkich kolesi od Asemblera dla Windows x64. Szczególnie dla tych, którzy uczą się Asemblera i interesuje ich programowanie niskopoziomowe. ChASM to rozszerzenie do podświetlania składni języka Asembler x86/x64 (MASM) dla programu Visual Studio. Ogólną ideą jest zapewnienie prostego podświetlania składni bez ponoszenia kosztów. Z tego powodu oparte jest na hack'ach i dostarczane AS IS AND WITHOUT ANY WARRANTY (takie jakie jest i bez jakiejkolwiek gwarancji).

...
Domyślnie jest brak kolorowania dla Asemblera x64
...
Rozszerzenie dokonuje prostego podświetlania składni
...
Podpowiada rozkazy procesora z opisem (IntelliSense)
...
Prezentuje składnie określonych rozkazów (IntelliSense)
...
Wyświetla prototypy funkcji Windows API
...
Trochę bardziej skomplikowane rozkazy też są zawarte

ChASM.vsix

Rozszerzenie dla środowiska Visual Studio jest dostępne tutaj:

ChASM.vsix (Rozszerzenie Visual Studio)

Asembler nie jest martwy!

Wykaz literatury

  1. [1] https://github.com/ethicalblue/ChASM-x86-x64-Assembly-Syntax-Highlighter [dostęp: 2024-01-05]