ethical.blue Magazine

// Cybersecurity clarified.

Identyfikacja typu pliku próbki malware

02.06.2022   Dawid Farbaniec
...
Czasami ładunek (ang. payload) może zostać dostarczony do analizy jako plik binarny bez rozszerzenia i informacji co to za plik. Należy wtedy zastosować narzędzia, które pozwolą zidentyfikować typ pliku. Ten tekst przedstawia jedno z takich narzędzi. Jest to TrID/32 - File Identifier - © 2003-16 By M.Pontello.Na wejściu są przykładowe niezidentyfikowane pliki.Wywołanie programu TrID/32.
C:\Users\x\Desktop\trid.exe C:\Users\x\Desktop\malware_samples\*.* -ae

Zamienia niezidentyfikowane pliki na pliki z odpowiednim rozszerzeniem.
TrID/32 - File Identifier v2.24 - (C) 2003-16 By M.Pontello

Definitions found:  14616
Analyzing...

File: C:\Users\x\Desktop\malware_samples\14a388b154b55a25c66b1bfef9499b64
64.2% (.EXE) Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (73123/4/13)

File: C:\Users\x\Desktop\malware_samples\20f2885ae3ffb24d8a905b8714207d5b
61.5% (.EXE) Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (73123/4/13)

File: C:\Users\x\Desktop\malware_samples\282c9c3ec7ffed97693709297772c923
72.5% (.EXE) Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (73123/4/13)

File: C:\Users\x\Desktop\malware_samples\29d9976d73aabf191eafe0f8b045cc85
61.5% (.EXE) Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (73123/4/13)

File: C:\Users\x\Desktop\malware_samples\37f68678914c4b15b4f1768037d3b3a1
64.2% (.EXE) Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (73123/4/13)

File: C:\Users\x\Desktop\malware_samples\413ca1f198008a2980f7891c059bc188
72.5% (.EXE) Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (73123/4/13)

File: C:\Users\x\Desktop\malware_samples\459a093eb5e65eaa2ea203129f6fc91b
64.2% (.EXE) Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (73123/4/13)

File: C:\Users\x\Desktop\malware_samples\81afa08f1a1acfa3fd9f52ecadda2f55
38.0% (.EXE) Win64 Executable (generic) (10523/12/4)

File: C:\Users\x\Desktop\malware_samples\93e11d77cbe4ba9e38b6e4cdb7af8428
72.5% (.EXE) Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (73123/4/13)

File: C:\Users\x\Desktop\malware_samples\99d846bbf242277134ba3b6cb92ab2eb
72.5% (.EXE) Generic CIL Executable (.NET, Mono, etc.) (73123/4/13)

10 file(s) renamed.Dobra robota, TrID. :-)

Wykaz literatury

https://mark0.net/soft-trid-e.html [access: 2022-05-23]