ethical.blue Magazine

// Cybersecurity clarified.

Projekt w języku Asembler x64 dla Visual Studio 2022

23.05.2022   Dawid Farbaniec
...
Magazyn ethical.blue otrzymał wiadomości e-mail, w których Czytelnicy piszą, że potrzebne są instrukcje kompilacji dla kodów źródłowych w języku Asembler x64 (MASM x64). Więc jeśli chcesz zbudować Nanomites Technique from Nanomites.w32 Virus lub inne próbki kodu, to zaczynamy.

Najpierw zainstaluj Microsoft Visual Studio z obsługą języka Visual C++. Otwórz środowisko i kliknij Utwórz nowy projekt.


Wybierz Kreator aplikacji dla pulpitu Windows. To łatwa opcja do tworzenia klasycznych aplikacji Windows.


Ustaw nazwę projektu i lokalizację plików źródłowych.


Wybierz aplikację dla pulpitu i zaznacz pole Pusty projekt.


Dodaj nowy plik z kodem źródłowym.


Nazwij plik Main.asm.


Zapisz kod w Asemblerze MASM x64 do pliku Main.asm.


W zależnościach i dostosowywaniu kompilacji zaznacz pole MASM.Kliknij prawym przyciskiem myszy Main.asm i wybierz właściwości. Ustaw typ elementu na Microsoft Macro Assembler.


Otwórz właściwości projektu i ustaw punkt wejścia na Main.Kliknij opcję przebuduj rozwiązanie, aby utworzyć plik wykonywalny.


Budowanie udane.


Mam nadzieję, że podoba Ci się ten samouczek.

Wykaz literatury

https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/assembler/masm/masm-for-x64-ml64-exe [access: 2022-05-23]