ethical.blue Magazine

// Cybersecurity clarified.

Gaming Services Privacy Policy

Read in English:

Dawid Farbaniec is author of ByteZ and more apps and games available at https://ethical.blue/. This is privacy policy for Gaming Services provided by Dawid Farbaniec // ethical.blue Magazine. Apps and games may use third-party services that may collect information used to identify you. Privacy policy for Unity game engine which I use for my apps and games is here: https://unity3d.com/legal/privacy-policy.

I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through third-party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and I cannot guarantee absolute security.

I do not knowingly collect personally identifiable information from children under 18 years of age. In the case I discover that a child under 18 has provided me with personal information, I immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact me so that I will be able to do the necessary actions.

If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to contact me at magazine@ethical.blue.

This privacy policy is effective as of 2024-05-31

Dawid Farbaniec // ethical.blue Magazine


Czytaj w języku polskim:

Dawid Farbaniec jest autorem ByteZ oraz innych aplikacji i gier dostępnych na https://ethical.blue/. To jest polityka prywatności usług gamingowych świadczonych przez Dawid Farbaniec // ethical.blue Magazine. Aplikacje i gry mogą korzystać z usług stron trzecich, które mogą gromadzić informacje umożliwiające identyfikację Ciebie. Polityka prywatności silnika Unity, którego używam w moich aplikacjach i grach, znajduje się tutaj: https://unity3d.com/legal/privacy-policy.

Pragnę poinformować Cię, że za każdym razem, gdy korzystasz z usług gamingowych, w przypadku wystąpienia błędu w aplikacji, mogą być zebrane dane i informacje w Twoim urządzeniu nazywane danymi dziennika. Dane dziennika mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia, nazwę urządzenia, wersję systemu operacyjnego, konfigurację aplikacji podczas korzystania z niej, godzinę i datę korzystania z usługi oraz inne statystyki.

Pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez sieć, ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna i niezawodna. Dlatego nie mogę zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

Nie zbieram świadomie danych osobowych od dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. W przypadku odkrycia, że ​​osoba poniżej 18 roku życia przekazała mi dane osobowe, natychmiast usuwam je z moich serwerów. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało mi dane osobowe, skontaktuj się ze mną, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące tej Polityki prywatności, można się ze mną skontaktować pod adresem magazine@ethical.blue.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 31.05.2024 r.

Dawid Farbaniec // ethical.blue Magazine