ethical.blue Magazine

// Cybersecurity clarified.

Podstawowy zestaw narzędzi do nauki etycznego hackingu

W poniższym pliku tekstowym znajduje się lista do podstawowych narzędzi, które mogą być pomocne przy nauce analizy złośliwego oprogramowania i etycznego hackingu.

https://ethical.blue/page/toolz.txt

Ostatnia modyfikacja: 📝 2023-06-05

Pobieranie narzędzi można w prosty sposób częściowo zautomatyzować za pomocą Windows PowerShell.

Kod źródłowy skryptu pobierającego narzędzia: 📜 downloader.ps1

Przydatne okazać się może też: https://visualstudio.microsoft.com/, https://virustotal.com/, https://any.run/, https://mobsf.live/ etc.


Jeśli jakikolwiek link jest zepsuty lub uważasz, że coś warto tutaj dodać, to proszę daj mi znać.

E-mail: office@ethical.blue