ethical.blue Magazine

// Cybersecurity clarified.

Bugs

If you have found any bugs in my texts, tools and other work then you can get a coffee or pizza for reporting that bug!

  • Drop me a line by 📧 e-mail with general information about bug for example: many typos or serious factual error;
  • I will propose you estimated amount of coffee or pizza for bug details;
  • If you accept the terms then I need details about found bug;
  • If I apply your fix then you get proposed amount of coffee or pizza;

Jeśli znalazłeś/aś błąd w moich tekstach lub innych materiałach, to możesz otrzymać podziękowanie w formie kawy lub pizzy za zgłoszenie mi tego błędu.

  • Napisz do mnie wiadomość 📧 e-mail z ogólną informacją o błędzie np.: dużo literówek lub poważny błąd merytoryczny;
  • Zaproponuję Ci szacunkową ilość kawy lub pizzy za szczegóły błędu;
  • Jeśli zaakceptujesz warunki, to będę potrzebował szczegółów dotyczących błędu;
  • Jeśli zastosuję Twoją poprawkę, to otrzymasz ustaloną ilość kawy lub pizzy;